ADMIN SCI

MEDIACJE

DLA MAŁYCH, ŚREDNICH I DUŻYCH FIRM

Administrator Platformy

Smart Capital Investors Sp z o.o świadczy usługę udostępniania Platformy Telescopo na rzecz Użytkowników i/lub oddania do używania miejsca na Platformie Telescopo na rzecz Firm.

Telescopo to serwis internetowy oraz Platforma finansowania społecznościowego „Telescopo” znajdujące się pod adresem internetowym https://telescopo.com umożliwiająca zawieranie Umów Umowy Finansowania między Finansującym i Firmom, dostarczająca Finansującym informacji na temat Wniosków Finansowania a Firmom udostępniana Witryny Firm, które przy jej wykorzystaniu chcą pozyskać środki finansowe, z przeznaczeniem na realizację projektu lub rozwój Firmy.

Agent Administracji & Zabezpieczeń

Smart Capital Investors Sp z o.o. pełni od 2012 roku rolę agenta administracji i zabezpieczeń dla emisji obligacji, umów pożyczek oraz innych umów, gdzie działa na rzecz Inwestorów w zakresie usług administracyjnych i rozliczeniowych i zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej Zabezpieczeń i/lub Umowy Ramowej Administracji. Smart Capital Investors działający w imieniu i na rzecz pożyczkodawcy oraz emitent/pożyczkobiorca zawierają Umowę Ramową Zabezpieczeń, określającą warunki zabezpieczenia umów pożyczek/emisji obligacji.

 

Smart Capital Investors wyspecjalizowało się w administracji zabezpieczeń dla emisji obligacji lub pożyczek finansujących kapitał obrotowy emitenta/pożyczkobiorcy, gdzie zabezpieczeniem jest głównie cesja z realizowanych kontraktów handlowych emitenta. 

Dzięki temu, że Agent Zabezpieczenia działa w imieniu inwestorów, z inwestora zostały zdjęte z głowy wszystkie czynności związane z ustanowieniem zabezpieczenia inwestycji i późniejsze nią administrowanie, jak i nadzór nad procesem spłaty oraz ewentualnej zmiany warunków finansowania.

 

W sytuacji nie wywiązywania się przez dłużnika z zobowiązań lub naruszenia zabezpieczeń, Agent Zabezpieczenia nadzoruje proces egzekucji.

Mediacje

Smart Capital Investors Sp z o.o umożliwia Mediatorom dotarcie ze swoimi usługami do przedsiębiorstw, w tym w szczególności do dużych i średnich firm. Stworzył kompleksową i profesjonalną obsługe mediacji dla przedsiębiorstw, cechującej się świadczeniem usług:

Usługi są prowadzone przez Mediatorów w formie: